Więzień miłości

Kylycz dowiedział się, że Ali nie jest prawdziwym synem Azize. Taryk nadal opiekuje się Zalihą. Azize wraca do zdrowia. Ouz chce, by wraz z Alim zamieszkała w rezydencji.