Więzień miłości

Ouz informuje Ajsel o wypadku Azize i zabiera Alego do rezydencji. Jyldyz wścieka się, że dzieciak prostej baby komplikuje jej życie. Taryk ratuje Zelihę przed samobójstwem.