Więzień miłości

Ouz proponuje Azize, by zamieszkała w rezydencji. W firmie Taryk pomaga przy naprawieniu systemu komputerowego. W domu Szukran zjawia się Zeliha. Ali wpuszcza do domu małą Hayat, która go śledziła.