Więzień miłości

Kolacja u Salima jest bardzo udana. Dżanan nie wyjawia, kto był kucharką. Defne zgadza się na współpracę z Erdżanem. Rozpoczyna się ramadan, Omer postanawia po raz pierwszy dochować postu.