Więzień miłości

Omer i Zehra szczęśliwi spędzają razem czas. Z okazji Dnia Matki Omer przekazuje Żulide obrączkę swego nieżyjącego ojca. Niejaki Erdżan zaczepia Defne i proponuje, że wspólnie zemszczą się na Omerze.