Więzień miłości

Canan czuje podstęp Defne i nakłania Omera i Zehrę, by razem poszli na kolację urządzoną przez Defne. Podstęp Defne się nie udaje, za to Omer i Zehra świetnie się bawią. Do Kerema przychodzi Ayhan i mówi, że ojciec chce, by Kerem zarządzał firmą.