Więzień miłości

Omer, Zehra i Asja wracają z wakacji do domu. Dżanan wybacza Czetinowi. Bahszende wyznaje Defne, że Omer zawarł z Zehrą małżeństwo kontraktowe. Zehra zabiera Omera na grób jego ojca, gdzie dochodzi do pojednania między Omerem i Żulide.