Więzień miłości

Żulide przychodzi spotkać się z Omerem. Domownicy z trudem ukrywają ją, nie dopuszczając do spotkania. Dżewrije przeprasza Ajsel za rzucone podejrzenia. Ozge zdradza konkurencji tajemnice firmy.