Więzień miłości

Konflikt między Zehrą a Omerem narasta. Ajsze jest tego świadkiem i ciężko to przeżywa. Jener dowiaduje się, że to Zehra spłaciła długi Salima wobec szpitala. Nihat zarzuca Omerowi, że złośliwie go oczernia. Sevim także dowiaduje się, że długi spłaciła Zehra.