Więzień miłości

Hamijet przekonuje Salima, by zaprosił rodzinę Omera na rewizytę. Bahszende domaga się od Zehry, by rozwiodła się z Omerem. Dżewrije zaczyna rozumieć prawdziwe intencje Bahszende.