Więzień miłości

Policja, podejrzewając Zehrę o kontakty z mafią, prowadzi w firmie Omera kontrolę finansową. Bahszende domaga się od Omera, by rozwiódł się z Zehrą. Narasta konflikt między Ajsze i Nihatem.