Więzień miłości

Koray udziela Keremowi rad w sprawach sercowych. Muge porywa Asję do domku w górach. Teoman wyznaje Keremowi, że Sabah wpadła mu w oko. Na prośbę Szukran i Hemijet Sabah zatrudnia Dzianan w agencji.