Więzień miłości

Jener znajduje rodzinie Salima nowy dom. Sevim pozostaje w stanie otępienia. Nihat wciąż nie może znaleźć nagrań z monitoringu. Alev i Nazan niecierpliwie czekają na efekt podanego Zehrze leku. W pułapkę zastawioną na Zehrę wpada Hedije.