Więzień miłości

Lejla usiłuje poznać miejsce pobytu rodziny Salima. Mehtap, obrażona na szefową sekretariatu, podkrada ważną przesyłkę, na którą czekają Demir i Omer. Alev postanawia ukradkiem podawać Zehrze leki, zakłócające przebieg domniemanej ciąży.