Więzień miłości

Selim pozwala jeździć do domu Omera, lecz każe wracać na noc. Hedije cierpi po śmierci Okkesza. Kerem przez swoją złośliwość uniemożliwia Sabie sprzedaż domu.