Więzień miłości

Sabah przyprowadza klienta do domu Kerema, lecz ten oznajmia, że jednak go nie sprzedaje. Salim przeżywa sprawę małżeństwa Zehry, lecz zaczyna się przełamywać. Zehra przynosi do warsztatu posiłek i wydaje się, że wszystko zmierza ku lepszemu.