Więzień miłości

Mehtap informuje Koraja, że przekazała jego weksle bankowi, jednak on nie może wywiązać się z płatności. Ajsze usiłuje edukować Dżewrije, zaczynają od muzyki. Ajsze nakłania Omera i Zehrę do tańca. Mert pragnie sfilmować opinie znajomych na temat Omera.