Więzień miłości

Mert zbiera podziękowania za uratowanie Zehry. Zehra przygotowuje maść, na uraz ręki Merta. Omera opanowuje zazdrość. Torebki według projektu Zehry znajdują nabywców. Mehtap nachodzi Koraja, przypominając o spłacie długu.