Więzień miłości

Zehra jest obrażona na Omera. On chce ją udobruchać i organizuje kolację dla dwoje, Lecz Zehra nie ustępuje. W chwili załamania Omer wyjawia Mertowi, jak naprawdę wygląda jego małżeństwo z Zehrą.