Więzień miłości

Mert namawia Omera, by w podróż w interesach zabrał ze sobą Zehrę. Domownicy piszą anonimowe opinie o Cevrije. Hilmi grozi Omerowi zniszczy go, jeśli nie przerwie on współpracy z Mertem.