Więzień miłości

Ajsze coraz bardziej zapala się do pomysłu założenia firmy. Zehra, pod wpływem Omera, nie wykazuje entuzjazmu. Nazan znajduje wniosek ślubny Zehry i Yenera, jednak obrażona przez Alev, nie przekazuje jej go.