Więzień miłości

Mehtap wysyła Omerowi wniosek ślubny Zehry i Jenera. Omer jest zdruzgotany. Hamil żąda od Alev, by zablokowała udzielenie kredytu firmie Omera. Omer sprzeciwia się założeniu firmy przez Ajsze i Zehrę.