Wakefield

Gdy Nik szuka pierścionka, który kiedyś należał do jego matki, wspomnienia katastrofalnej powodzi w Indiach atakują jego świadomość. Odkrywamy, że jest to pierścionek, którym kiedyś oświadczał się Kareenie.