W szklanej klatce

To wielki dzień dla firmy Koroğlus. Partnerstwo Cavita zostaje poddane pod głosowanie. Rafet polega na swojej rodzinie i jest pewien, że nie zostanie zaakceptowane. Jednak Sedat nie ma innej szansy, aby pomóc Cavitowi w partnerstwie, a jego dz