W labiryncie

Pani Maria przynosi wiadomości z innych placówek Instytutu o wzburzeniu ludzi groźbą utraty pracy. Dochodzi do zderzenia odmiennych filozofii życiowych pani Marii i Marka. Renata zjawia się w komisariacie policji i stara się wyciągnąć z areszt