W labiryncie

Monika i Danuta krytycznie odnoszą się do Joanny, która nie wywiązuje się ze swych zobowiązań wobec ich spółki. Monika domyśla się, że dziwne zachowanie Joanny może być spowodowane jej problemami małżeńskimi. Po powrocie Krystyny z Krak