W labiryncie

W laboratorium dochodzi do spięcia między Dorotą i Markiem na tle wyznawanych przez nich filozofii życiowych. Stopczyk stara się wciągnąć Racewicza do spółki, której jest właścicielem, chcąc w ten sposób uzyskać dla siebie lepsz