W labiryncie

W drodze do pracy Marek opowiada Durajowi swoją weekendową przygodę miłosną. Pani Maria nadmiernie obciążona obowiązkami prosi Duraja o przyjęcie do pracy jeszcze jednej laborantki. Marysia Sokólska załatwia Joannie wyrok sądu w sprawie jej m