W labiryncie

Joanna przywozi dzieci do domu z letniego obozu żeglarskiego. Mówi Marcie o opóźnionym przyjeździe ojca. W Instytucie zebranie. Dyrektor Stopczyk informuje o zmianie na stanowisku wicedyrektora ds. naukowych. Stanowisko ma objąć docent Włodarczyk. Ponadto Stopczyk informuje o planowanych nowych badaniach - nad programem AIDS. Adam pyta o losy teczki z dokumentacją Adoloranu.