W labiryncie

Rodzice Marka mieli poważny wypadek samochodowy. Grzegorz i Renata planują wspólny wyjazd do Holandii po sztuczne kwiaty. W trakcie ich rozmowy przychodzi Tomasz. Tymczasem Leon rozmawia z Marią o rodzinie jej syna, ich kłopotach mieszkaniowyc