W labiryncie

Leon rozmawia z Adamem o swojej decyzji przejścia na emeryturę. Początkowo mężczyzna usiłuje odwieść go o tych planów, lecz w końcu ustępuje i obiecuje zatrudnić Leona, jako konsultanta. Dorota wraz z Markiem informują kolegów o swoim ś