Velvet

Alberto w ostatniej chwili wycofuje się ze sprzedaży udziałów Galerii. Gerardo jest gotów zainwestować w firmę, ale stawia jeden warunek. Ana jest gotowa poświęcić własne szczęście dla dobra ogółu. Cristina zaprasza Alberta do te