Uzdrowisko

Przytłoczony ciężarem obowiązków dyrektora i telefonami wierzycieli Andrzej mówi zespołowi o propozycji Adrianny. Andrzej chce przystać na ofertę sprzedaży 51 procent udziałów w uzdrowisku. Zespół postanawia go odwieść od