Ukraińcy

Ania i Artem pochodzą z Donbasu, są rodzeństwem i starszymi dziećmi Ołeha, pastora i uchodźcy politycznego, który swą historię opowiedział w trzecim odcinku cyklu. Ania ma osiemnaście lat. Była małą dziewczynką, kiedy z rodzicami uciekła do Po