Ukraińcy

Pełen empatii obraz ludzi, którzy zdecydowali się wyemigrować do Polski. Jedni opuścili ojczyznę, uciekając przed wojną, politycznym chaosem i kryzysem ekonomicznym, inni mieszkają tu od lat i stanowią integralną część naszego społeczeństwa. J