The Chosen

Wysoki rangą członek Sanhedrynu jest zszokowany doniesieniami Szmula o Jezusie. Tymczasem Jezus i Mateusz przygotowują treść wielkiego kazania. Tysiące ludzi przybywają na kazanie.