The Chosen

Jezus wraz z uczniami kończą przygotowania przed wyruszeniem z Kafarnaum do Samarii. Jezus spotyka kobietę przy studni Jakuba i ogłasza, że jest Mesjaszem.