The Chosen

Dowiedziawszy się o miejscu pobytu Jezusa, Kwintus wysyła Gajusza, aby go aresztował. Uczniowie wpadają w panikę nie wiedząc jak zareagować. Tymczasem Andrzej i Filip szukając informacji o tym, gdzie zabrano Jezusa spotykają starych przyjaciół