The Chosen

Szymon i Mateusz zabierają Marię Magdalenę do domu, ponieważ ta wraca do dawanego życia. Tymczasem w szabat Jezus uzdrawia rękę chorego człowieka, a Jego uczniowie zrywają pszenicę. Za to Faryzeusze oskarżają ich, a Jezus ogłasza, że ​​jest Panem sza