The Chosen

Za Jezusem podążają Szymon Zelota, Atticus i Szmuel. Jan Chrzciciel odwiedza grupę i opowiada Jezusowi o swojej niebezpiecznej misji. Tymczasem Maria Magdalena jest zaniepokojona spotkaniem z tajemniczym i niebezpiecznym nieznajomym.