The Chosen

Jezus zaprzyjaźnia się z grupką dzieci, które odkryły Jego obóz na obrzeżach Kafarnaum.