Tajemnice rodu Valentów

Szkwor przygotowuje Magdę do wystąpienia przed posłami. Odwiedzają ich Jaroslav z Marią i zapraszają na ślub. Vojta pomaga ojcu w gospodarstwie. Szuka też kłusownika, którego stary Toufar zranił w lesie.