Tajemnice rodu Valentów

Vladimr porzuca rodzinny interes i zakłada salon mody do spółki z krawcem Goldbergiem. Na piętrze znajduje się studio. Magdalena, nowoczesna dziewczyna, zachwyca Vladimira. Wracając z kina, popisuje się przed Vladimrem i wpada do Wełtawy.