Tajemnice rodu Valentów

Jaroslav szuka inwestora dla swoich planów budowy nowoczesnej firmy rodzinnej. Działa za plecami ojca w cukrowni Szkvor, która jest zainteresowana łąkami Valentów, pierwotnie Lbla na Podolu. Szkvor wie, że wkrótce nastąpi