Tajemnice rodu Valentów

Rok 1918. Rodzina Valentów wzbogaciła się na dostawach rządowych podczas I wojny światowej. Przenoszą się z wiejskiej rezydencji do praskiej dzielnicy Podoli. Okolica jest biedna, ale przedsiębiorcza rodzina przyczynia się do jej rozkwitu.