Tajemnice rodu Valentów

Serial historyczno-obyczajowy Telewizji Czeskiej, przedstawiający losy rodzinnego przedsiębiorstwa Valentów w okresie od powstania I Republiki Czeskiej do początku lat trzydziestych XX wieku. Rok 1918. Rodzina Valentów, która wzb