Tajemnice

Mykoła przebywa w areszcie, podejrzany o zabójstwo Iwana. Wiktorija za pośrednictwem Wali chce nakłonić Serhija do obciążenia Mykoły tą zbrodnią. Zbliża się rozprawa Borysa Smirnowa. Serhij i Wala podstępem zmuszają Mykołę do zrzeczenia się kl