Tajemnice

Mykoła przebywa w areszcie, podejrzany o zabójstwo Iwana. Wiktorija za pośrednictwem Wali chce nakłonić Serhija do obciążenia Mykoły tą zbrodnią. Zbliża się rozprawa Borysa Smirnowa. Serhij i Wala podstępem zmuszają Mykołę do zrzeczenia się klejnotów i Hrabiowskich Błot w zamian za korzystne dla Borysa zeznania Hrycia. Katia chce zorganizować pogrzeb Iwana razem z Łorą i Wiktoriją. Wyjawia im, że jest córką Iwana.