Tajemnice

Wala uważa, że Mykoła powinien dać Serhijowi Hrabiowskie Błota. Katia i Asia oskarżają Sofiję i Iwana o kłamstwa. Próbują się od nich dowiedzieć, czy Iwan jest zabójcą Semena. Łora nie chce mieć nic wspólnego z Mykołą i z Kostią.