Tajemnice

Hałyna zatrudnia się w hotelu, by podsłuchiwać rozmowy Hryszczuków. Serhij dowiaduje się, że jego ojciec złożył przed sądem fałszywe zeznania. Nie ustaje także w wysiłkach, by udowodnić, że jest potomkiem rodu von Busow i chce doprowadzić do ekshumacji ciała Julii von Busow. Katia pragnie odzyskać swoją biologiczną córkę, pojawia się jednak poważna przeszkoda o adopcję dziecka ubiega się znany i bogaty włoski śpiewak Vito Carlucci.