Tajemnice

Hałyna zatrudnia się w hotelu, by podsłuchiwać rozmowy Hryszczuków. Serhij dowiaduje się, że jego ojciec złożył przed sądem fałszywe zeznania. Nie ustaje także w wysiłkach, by udowodnić, że jest potomkiem rodu von Busow i chce doprowadzić do e