Tajemnice

W hotelu trwa uroczystość zaręczyn. Ku niezadowoleniu Romana, Łora oświadcza Iwanowi, że rezygnuje z posagu. Pijany Serhij wywołuje skandal i pod opieką Wali wraca do domu. Katia rezygnuje z pracy w karczmie. Wiktorija obmyśla, jak skompromitować Iwa